Bedrijvendagen Twente 2018

Op 15 februari 2018 zullen we weer deelnemen aan de Bedrijvendagen Twente op de campus van de Universiteit Twente.

Kom gezellig langs en maak een praatje met één van onze engineers en laat je inspireren.

 

 

 

Minister Kamp bezoekt Zeton

Minister Kamp bezoekt Twente voor vruchtbare toekomst biobased economy

In gesprek met ondernemers over mogelijkheden verdere groei

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) was maandag 10 juni in Enschede. Hij bezocht twee succesvolle Enschedese bedrijven in biobased economy: ZETON en het schildersbedrijf Gebr. Van der Geest. Verder nam hij deel aan een rondetafelgesprek met Twentse ondernemers uit de sector. Hij sloot zijn werkbezoek af op het seminar “Biobased Economy” op de Universiteit Twente met een vraaggesprek, geleid door wethouder Marijke van Hees. Tijdens het seminar spraken ruim 100 deelnemers in deelsessies met elkaar over wat er nodig is de biobased economy in Twente een stap verder te brengen.

‘Biobased economy’  gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. Biobased economy biedt Twente kansen voor economische groei door de combinatie van de aanwezige onderzoeks- en onderwijsinstituten, ruimte, biomassa en het benodigde arbeidspotentieel dat op alle niveaus in de regio beschikbaar is. De minister wilde met het bezoek te weten komen wat er op het gebied van biobased economy in Twente speelt en welke kansen het bedrijfsleven ziet om de sector verder uit te bouwen.

Interessante baan mist nog vaak in plaatje Twente

Bij ZETON gaf managing director Johan ter Harmsel een presentatie van de activiteiten van het wereldwijd opererende bedrijf dat innovatieve, modulair gebouwde processystemen ontwerpt en assembleert. Ook kwam aan de orde dat ZETON het lastig vindt aan goed personeel te komen. Kamp herkende deze problematiek. “Een interessante baan mist vaak nog in het plaatje van hoogopgeleiden om zich in deze regio te vestigen. Daar moeten we nog stappen in zetten, dit is heel belangrijk voor economisch Twente.” Na de presentatie volgde een korte rondleiding door het bedrijf, waar torenhoge installaties gereed worden gemaakt om getransporteerd te worden naar opdrachtgevers wereldwijd.

DSC_4316.JPGHelp mkb om innovaties verder te brengen

Het tweede bedrijf dat Kamp aandeed was het Schildersbedrijf Gebr. Van der Geest, dat al generaties lang actief is in Enschede. In samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkelde het bedrijf een lijnolieverf onder de merknaam Rolsma. Van der Geest zocht naar producenten van vlas (op door de gemeente beschikbaar gestelde velden), naar machines om de olie te produceren en naar investeringsgeld. En natuurlijk naar klanten. Zo wordt de wijk Pathmos nu door de woningcorporaties met de verf van Rolsma opgeknapt. Ook het Stadhuis van Enschede wordt geschilderd met deze duurzame verf. Tijdens de presentatie gaf eigenaar Bas van der Geest een presentatie van zijn aanpak, maar ook van wat volgens hem nodig is dit soort initiatieven van ondernemers in biobased economy een stap verder te brengen. Zoals R&D en refunding mogelijkheden vanuit de overheid.

Na een lunch met ondernemers uit de sector werd Minister Kamp in een op houtresten rijdend wagentje naar de locatie van het seminar gereden. Het Enschedese bedrijf Biomass Technology Group ontwikkelde de biodiesel uit houtresten.

Seminar “biobased economy”

Het seminar in de Waaijer van Universiteit Twente vond in regioverband plaats op initiatief van drie Twentse bestuurders: Roel Cazemier, portefeuillehouder duurzaamheid Regio Twente, Pim Koegler, wethouder duurzaamheid Dinkelland, en Marijke van Hees. Tijdens het vraaggesprek vroeg Marijke van Hees naar de indruk van Minister Kamp. Volgens Kamp moet de overheid zorgen voor beleid dat is gericht op samenwerking. Topsectoren stimuleren om mee te werken, kansen herkennen en helpen organiseren om kansen te benutten. Naast landelijke overheid moeten ook lokale en provinciale overheden investeringen ten dienste laten komen van het bedrijfsleven.

Minister Kamp ziet dat de mogelijkheden voor de economische groei van Twente, juist ook op het gebied van innovaties in het algemeen en biobased economy in het bijzonder. “In Twente is de afgelopen jaren met succes gewerkt aan een grotere impact van innovaties op de economie. Innovatieve producten maken nu al zeven procent van de omzet van bedrijven uit. Maar het kan nog veel verder groeien; in Zuid-oost Brabant is 23 procent van de omzet innovatie-gerelateerd.”

Over biobased economy

Biobased economy is dat deel van de economie dat voornamelijk planten en soms dieren als grondstof gebruikt. Bijvoorbeeld houtsnippers voor het maken van biogas voor verbranding. Of voor het maken van vezels, olie of plastics. Biobased is echter niet altijd duurzaam. Overheden willen alleen die takken van de biobased economy stimuleren die wel duurzaam zijn. Biobased economy mag daarom niet de voedselproductie belemmeren, want dat kan tot sociale problemen leiden. Productie van biomassa moet ook niet ten koste van de natuur gaan, bijvoorbeeld omdat producenten voor hun akkers oerwoud kappen. En de biobased economy moet geld opleveren en leiden tot meer werkgelegenheid in onze regio. Zo heeft de overheid oog voor people, planet en profit. Biobased economy past binnen de Twentse Duurzaamheidsagenda van de Regio Twente, het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten. Dit is een gezamenlijke agenda van bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheden waarin staat wat Twente op het gebied van duurzaamheid wil bereiken.

Zeton Symposium

Coming Soon: ZETON SYMPOSIUM

“Biobased future, right here, right now!”

We are proud to announce Zeton’s second Symposium dedicated to resource efficiency, which will be held on Thursday October 4, 2012 in Enschede, the Netherlands.

During a one-day symposium we will highlight the technology developments in biobased chemicals and fuels, scaling to the next levels of demonstration and commercial implementation.

CLICK HERE to download your PDF invitation including the complete program. If you have a question, or would like to receive more information, please feel free to contact us at: marketing@zeton.nlWe look forward to welcoming you!

Zeton lanceert een nieuwe recruitmentsite.

Het gaat goed met Zeton. Onze klantenkring groeit gestaag en onze pilot plant projecten worden groter en complexer. Daarom willen we de komende tijd ons personeelsbestand uitbreiden met een aantal goed opgeleide technici. Om deze mensen alvast een goed beeld te geven van wie we zijn en wat we doen, hebben we deze recruitmentsite gelanceerd. Op deze site kun je kennismaken met toekomstige collega’s, een goede indruk krijgen van onze bedrijfscultuur en uitgebreide informatie vinden over onze activiteiten. Wil je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, neem dan contact op met Carine Top, HR-adviseur.