Skip to main content

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Zeton B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Zeton B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.